Your browser does not support JavaScript!

    

Recent

數據載入中...
100學年度校內運動競賽成績

 

100學年校內運動競賽成績

 

競賽項目

第一名

第二名

第三名

第四名

第五名

第六名

第七名

第八名

51週年校慶運動會

籃球錦標賽男生組

職安系

研聯隊

公衛系

心理系

 

 

 

 

51週年校慶運動會

籃球錦標賽女生組

醫學系

醫技系

復健系

餐飲系

 

 

 

 

51週年校慶運動會

排球錦標賽男生組

應化系

護理系

營養系

視光系

 

 

 

 

51週年校慶運動會

排球錦標賽女生組

營養系

護理系

餐飲系

醫社系

 

 

 

 

51週年校慶運動會

桌球錦標賽

醫社系

醫學系

醫技A

醫技B

 

 

 

 

51週年校慶運動會

網球錦標賽

醫學四五聯隊

網球社

醫學一

醫學二

 

 

 

 

51週年校慶運動會

教職員投籃機錦標賽

醫教部一

電算中心

視光系

文書組

學務處一

醫教部二

會計財務室

醫社系

新生盃 籃球錦標賽

男生組

台文應外聯隊

復健系

醫影系

生醫系

 

 

 

 

新生盃 壘球錦標賽

生醫系

應資公衛聯隊

醫影99

 

 

 

 

 

新生盃 網球錦標賽

男生組

林煥程

林啟平

劉開元

 

 

 

 

 

新生盃 網球錦標賽

女生組

干季平

陳欣樺

蔡昀潔

 

 

 

 

 

新生盃 籃球錦標賽

男生組

心理系

職安A

公衛系

醫技系

 

 

 

 

 

 

競賽項目

第一名

第二名

第三名

第四名

第五名

第六名

第七名

第八名

校長盃 籃球錦標賽

女生組

醫技系

醫影系

醫學系

生醫系

 

 

 

 

校長盃 排球錦標賽

男生組

心理系

視光系

醫技系

 

 

 

 

 

校長盃 排球錦標賽

女生組

公衛系

營養系

醫學系

應化系

 

 

 

 

校長盃 網球錦標賽

醫學99

牙醫系

醫學100

職治系

 

 

 

 

校長盃 足球錦標賽

護理系

醫學系

牙醫系

應化系

 

 

 

 

校長盃 桌球錦標賽

牙醫系

醫技B

醫技A

小天使

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼